Administrativna zabrana

UPUTSTVO ZA KUPOVINU ROBE NA RATE

Roba se prodaje pod sledećim uslovima:

 • za kupovine preko 3.000,00 dinara odobrava se kupovina na 3 rate
 • za kupovine preko 10.000,00 dinara odobrava se kupovina na 5 rata
 • za iznose preko 50.000,00 dinara nije moguća prodaja na rate bez odobrenja službe komercijale.

Kupac mora da ispunjava sledeće uslove:

 • da je zaposlen na neodređeno vreme
 • da firma u kojoj radi isplaćuje redovno zarade u skladu sa Zakonom o radu
 • da prosečan iznos primanja u poslednja 3 meseca umanjen za obustave bude najmanje dvostruko veći od iznosa kupovine
 • da izdata Potvrda od strane preduzeća ne bude starija od 8 dana
 • da doneta Potvrda sa rešenjem o administrativnoj zabrani sadrži sve potrebne podatke

Da bi kupac kupio robu na rate potrebno je da izvrši sledeće korake:

 • Preuzeti sa sajta obrazac Potvrda sa rešenjem o administrativnoj zabrani
 • Odštampati Potvrdu sa rešenjem o administrativnoj zabrani u 2 primerka
 • Odštampanu dokumentaciju dati na popunjavanje i overu u nadležnoj službi u preduzeću u kojoj je kupac zaposlen
 • Popunjenu i overenu dokumentaciju zajedno sa ličnom kartom doneti u prodajni objekat

Prilikom uplate rata, bez obzira da li je vrši preduzeće ili kupac obavezno u pozivu na broj upisati broj ugovora.

POTVRDA I REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI